Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Panel konsultacyjny LSR na lata 2014-2020

I cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami

W związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (tzw. LSR) dla Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 dla obszaru obejmującego osiem gmin powiatu makowskiego, w każdej gminie w dniach 08.07 i 14.07.2015 r. odbył się pierwszy cykl spotkań informacyjnych. Na konsultacjach przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie głównych problemów obszaru - jego mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.
W spotkaniu wzięło udział około 150 mieszkańców obszaru naszej LGD zainteresowanych przyszłością i rozwojem lokalnej społeczności.
Wszystkim przybyłym dziękujemy!

II cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami

W ramach kontynuacji spotkań informacyjnych z lokalną społecznością w dniach 30.09 – 01.10.2015 r. odbył się II cykl konsultacji. Podczas spotkań zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego podczas poprzednich spotkań oraz skonsultowano analizę SWOT i założenia do celów strategicznych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Na konsultacjach pojawiło się ponad 100 osób. Wszystkim, którzy poświęcili swoją uwagę serdecznie dziękujemy!

Karty uwag:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się