Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/2023

2023-03-02

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyło się I/2023 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 "Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej" w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

2023-02-10
Na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” oraz § 6 i § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” Przewodniczący Rady zwołuje I/2023  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” na dzień 28 lutego 2023 r. o godzinie 12.30 00  w sali konferencyjnej Biura LGD w Czerwonce.
2022-12-12
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nabór dotyczy przedsięwzięcia 3.2.1 ,,Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej'' w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.Szczegóły w ogłoszeniu oraz załącznikach.

Wzory dokumentów takich jak wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy znajdują się w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się