Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2021-06-14

Z uwagi na fakt, iż  w dniu 18 czerwca 2021 r. rozpoczynają się obchodów jubileuszu 600 - lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki, Prezes Zarządu podjął decyzję o przesunięciu terminu XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień wcześniejszy, tj. 17 czerwca 2021 r.

Miejsce oraz godzina zebrania pozostają niezmienione.

2021-06-11

Na podstawie§ 20 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

Zebranie rozpocznie się o godzinie 13.00 w Hotelu Awangarda w Różanie ul. Królowej Bony 3.


Z projektamiuchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania  w Biurze LGD.

2021-06-11


W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy,których wnioski na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww.ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – tj. nie później niż do dnia 14 lipca2021 r.



Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy
2021-06-02

Informujemy, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony z dniem 21 maja 2021 r.


Zaktualizowany wzór umowy o przyznaniu pomocy, jej załączników oraz aneksów został zamieszczony na naszej stronie w zakładce "Formularze do pobrania".

ZOBACZ WSZYSTKIE

Polecamy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się