Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

PANEL KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020Karty uwag:


Zasady i kryteria wyboru
Wskaźniki i przedsięwzięcia
Plan działania, plan komunikacji
Monitoring i ewaluacja


I cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami


W związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (tzw. LSR) dla Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 dla obszaru obejmującego osiem gmin powiatu makowskiego, w każdej gminie w dniach 08.07 i 14.07.2015 r. odbył się pierwszy cykl spotkań informacyjnych. Na konsultacjach przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie głównych problemów obszaru - jego mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.
W spotkaniu wzięło udział około 150 mieszkańców obszaru naszej LGD zainteresowanych przyszłością i rozwojem lokalnej społeczności.
Wszystkim przybyłym dziękujemy!


II cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami


W ramach kontynuacji spotkań informacyjnych z lokalną społecznością w dniach 30.09 – 01.10.2015 r. odbył się II cykl konsultacji. Podczas spotkań zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego podczas poprzednich spotkań oraz skonsultowano analizę SWOT i założenia do celów strategicznych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Na konsultacjach pojawiło się ponad 100 osób. Wszystkim, którzy poświęcili swoją uwagę serdecznie dziękujemy!