Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Nabór nr 1/2017

7 luty 2017 r.

Akceptacja terminu naboru nr 1/2017

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy informację o akceptacji proponowanego przez nas terminu naboru na przedsięwzięcie 1.2.1. "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej".


Ogłoszenie o naborze ukaże się w wkrótce.
Pismo - uzgodnienie terminu naboru


7 luty 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w związku z naborem wniosków I/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej".

Spotkanie planowane jest na dzień 16 lutego br. w Urzędzie Gminy w Czerwonce w godzinach od 11.00 -14.00.

Udział w spotkaniu prosimy potwierdzać telefonicznie pod numerem 29 761 60 78 lub mailowo na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl


13 luty 2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Stowarzyszenie LGD "ZSNM" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór dotyczy przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

  22 luty 2017 r.

  Szkolenie dla wnioskodawców

  Dnia 16 lutego 2017 roku w budynku Urzędu Gminy w Czerwonce odbyło się szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej". Przedsięwzięcie to dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania produktów bądź usług lokalnych. Uczestnicy pozyskali wiedzę na temat warunków udzielenia wsparcia, procedury wyboru i oceny operacji, a także lokalnych kryteriów wyboru.
  22 luty 2017 r.

  Szkolenie dla Członków Rady

  W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się szkolenie dla Członków Rady dotyczące zasad wyboru i oceny operacji w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej". Radni Stowarzyszenia LGD "ZSNM" uzyskali wiedzę na temat warunków wsparcia oraz sposobu wyboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłyną w ramach naboru numer 1/2017. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu Szkoleń oraz Planu Komunikacji.  28 marca 2017 r.

  Zakończenie naboru nr 1/2017

  Stowarzyszenie LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” informuje, że dnia 20 marca upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w zakresie zgodnym z §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Podczas trwania naboru 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej” wpłynęło łącznie 5 wniosków.

  Posiedzenie Rady podczas którego Radni dokonają oceny wniosków odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. Wyniki oceny wniosków zostaną przekazane wnioskodawcom drogą pocztową, ponadto informacja ukaże się na stronie internetowej www.lgdzielonyszlak.pl.  12 kwietnia 2017 r.

  II/2017 Posiedzenie Rady LGD

  W dniu 06.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1. "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej".

  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

  target='_blank'>Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020

  Lista operacji wybranych

  Protokół z Posiedzenia Rady nr II/2017 (06.04.2017 r.)