Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Nabór nr 1/2016

14 listopada 2016 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w związku z pierwszym naborem wniosków I/2016 w ramach przedsięwzięcia 2.2.1. "Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej".

Spotkanie planowane jest na dzień 30 listopada br. w budynku GOK w Czerwonce w godzinach od 12.00 -15.00. Udział w spotkaniu prosimy potwierdzać telefonicznie pod numerem 29 761 60 78 lub mailowo na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl


21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Stowarzyszenie LGD "ZSNM" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór dotyczy przedsięwzięcia 2.2.1 "Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej" w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.


27 grudnia 2016 r.

Zakończenie naboru 1/2016

Stowarzyszenie LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” informuje, że dnia 19 grudnia upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w zakresie zgodnym z §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Podczas trwania naboru 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej” wpłynęło łącznie 3 wnioski.

Posiedzenie Rady podczas którego Radni dokonają oceny wniosków odbędzie się 10 stycznia 2017 r. Wyniki oceny wniosków zostaną przekazane wnioskodawcom drogą pocztową, ponadto informacja ukaże się na stronie internetowej www.lgdzielonyszlak.pl.


28 grudnia 2016 r.

Informacja o Posiedzeniu Rady nr I/2017

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM" , na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Posiedzenie Rady nr I/2017 w dniu 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 "Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej".

Planowany porządek obrad:
 • 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
 • 2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 • 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Posiedzenia
 • 4. Przyjęcie porządku posiedzenia
 • 5. Weryfikacja wiedzy członków Rady
 • 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady
 • 7. Sporządzenie rejestru interesów członków Rady
 • 8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”
 • 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał
 • 10. Wolne wnioski
 • 11. Zamknięcie Posiedzenia


 • 13 stycznia 2017 r.

  Posiedzenie Rady nr I/2017

  W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 "Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej".

  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

  Lista operacji zgodnych z ogloszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020
  Lista operacji wybranych
  Protokół z Posiedzenia Rady nr I/2017 (10.01.2017 r.)